მთავარი » კინო

Category Archives: კინო

კინო და პოლიტიკა საბჭოთა კავშირში

ავტორი: ნიკა ხომერიკი

საბჭოთა ხელისუფლების ხელში კინო იქცა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროპაგანდისტურ ინსტრუმენტად, ხოლო რადგანაც ბოლშევიკები საკუთარ თავს პროპაგანდისტებად მიიჩნევდნენ (ხშირ შემთხვევაში, რევოლუციების წამყვან ფაქტორებადაც წარმოაჩენდნენ მას), გასაგებია, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ხელოვნების ეს დარგი მათთვის. ლენინმა ბოლტიანსკისთან საუბარში ხაზი გაუსვა კიდეც იმას, რომ ხელოვნების ყველა დარგს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი მისთვის და მისი მომხრეებისთვის არის კინო (Boltyanskiy, 1925).

(more…)