მთავარი » Posts tagged 'პოსტსაბჭოთა ქვეყნები'

Tag Archives: პოსტსაბჭოთა ქვეყნები

მიგრაციული პროცესები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში (ზოგადი მიმოხილვა)

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორების გამო, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მოსახლეობის რაოდენობა და შემადგენლობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობაში მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა, თუმცა ეთნიკური უმცირესობების მზარდი მიგრაციული ტენდენციების ფონზე, ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში სატიტულო ერის პროცენტული წილი მთელ მოსახლეობაში გაიზარდა. (more…)