მთავარი » Posts tagged 'უკრაინა' (გვერდი 2)

Tag Archives: უკრაინა

დასავლეთ და აღმოსავლეთ უკრაინა ისტორიის პრიზმაში (უკრაინის ისტორიის მოკლე მიმოხილვა)

დღეს ხშირად საუბრობენ ორ უკრაინაზე, დასავლეთ უკრაინაზე, რომელიც პროდასავლური, ნაციონალისტური და ანტირუსული განწყობებით გამოირჩევა და აღმოსავლეთ უკრაინაზე, სადაც ანტიდასავლური და პრორუსული განწყობები ჭარბობს. ორი უკრაინის არსებობას უკრაინის ტერიტორიაზე ბოლო საუკუნეებში განვითარებული ისტორიული პროცესები განაპირობებს. აღნიშნული სტატიის მიზანი ამ ისტორიული პროცესების მოკლე მიმოხილვაა.

(more…)

მილსადენების პოლიტიკა პოსტსაბჭოთა სივრცეში (ნაწილი I)

საბჭოთა კავშირი და შემდეგ უკვე რუსეთი, არა მარტო რუსული, არამედ აზერბაიჯანისა და ცენტრალური აზიის  რესურსების ექსპორტსაც აკონტროლებდა. ამ მხრივ, ბოლო წლებია, ახალი მილსადენების მშენებლობის შედეგად, ვითარება რუსეთის საზიანოდ იცვლება. აღნიშნული სტატიის პირველ ნაწილში პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებულ იმ ძირითად მილსადენებს განვიხილავთ, რომლებიც ენერგორესურსებით ევროპას ამარაგებს. სტატიის მეორე ნაწილში  კი, ცენტრალური აზიის მილსადენებს განვიხილავთ.

(more…)

უკრაინის ისტორიის გადაფასება: ნაციონალისტური ისტორია საბჭოთა ისტორიოგრაფიის წინააღმდეგ

უკრაინა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. უკრაინული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში საზოგადოებისა და პოლიტიკური ელიტის ნაწილმა ზოგიერთი ისტორიული მოვლენისა თუ პიროვნების როლის გადაფასება დაიწყო. საბჭოთა პერიოდში მოღალატეებად შერაცხული პოლიტიკური თუ სამხედრო ლიდერები უკრაინის ნაწილმა, განსაკუთრებით დასავლეთ უკრაინაში, გმირებად აღიარა, მეორე ნაწილი კი, ძირითადად სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში, ისტორიულ წარსულს კვლავ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის პრიზმაში განიხილავს.

(more…)

უკრაინა: რელიგია და პოლიტიკა

უკრაინის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ რელიგია და პოლიტიკა იმდენად დაუკავშირდა ერთმანეთს, რომ ამ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გასაგებად მნიშვნელოვანია კონფესიური დაპირისპირების ანალიზი. აღნიშნულ სტატიაში განხილულია უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიაში არსებული ვითარება.

(more…)